Zwroty i reklamacje

Rezygnacja z zakupów

Nasz sklep respektuje prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy zwartej na odległość w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki bez podawania przyczyny. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem otrzymamy oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres siedziby firmy oraz towar zostanie odesłany w terminie 14 dni od otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Po otrzymaniu oświadczenia skontaktujemy się, by wyjaśnić ewentualne nieścisłości. Można także zrezygnować z części zakupów – prosimy o zamieszczenie takiej informacji w oświadczeniu.

Wymiana towaru

Najłatwiejszym sposobem wymiany towaru jest wypełnienie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a następnie ponowny zakup towaru we właściwym rozmiarze. Po otrzymaniu oświadczenia niezwłocznie zostaną Państwu zwrócone pieniądze za zakupiony towar na podany przez Państwa numer konta bankowego.

Reklamacje

Jeśli po rozpakowaniu towaru zauważą Państwo wady towaru lub przesyłka dojdzie do Państwa uszkodzona, mają Państwo prawo do zgłoszenia reklamacji. Wystarczy jak najszybciej wypełnić zgłoszenie reklamacyjne i wysłać je na nasz adres. Prosimy o dokładny i szczegółowy opis wady towaru, mogą Państwo również wysłać zdjęcia wady, co ułatwi nam rozpatrzenie reklamacji. Zobowiązujemy się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni roboczych.

Zwrot pieniędzy

Po rozpatrzeniu oświadczenia zwrotu lub po uwzględnieniu reklamacji i otrzymaniu towaru, zwrócimy Państwu pieniądze niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 14 dni roboczych. Pieniądze zostaną wpłacone na konto bankowe, które podali Państwo w oświadczeniu. Kwota, którą Państwo otrzymają to wartość towaru + najtańszy koszt dostawy dostępny w naszym sklepie. W tytule przelewu znajdzie się numer zamówienia, którego dotyczy zwrot bez podania nazwy towaru oraz nazwy sklepu internetowego, tak by wpłata nie wyróżniała się od innych dla osób postronnych! Jeżeli zwracają Państwo jedynie część produktów z zamówienia, zwracany koszt przesyłki jest proporcjonalny do zwracanych i pozostawionych towarów.

Adres do wysyłki towarów

Jeśli Państwo chcą sami odesłać do nas zwracane lub reklamowane towary, proszę przesłać je odpowiednio zabezpieczone i zapakowane na adres:

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

Proszę koniecznie załączyć swoje dane adresowe, nr zamówienia, a także odpowiednie dokumenty (oświadczenie odstąpienia od umowy, zgłoszenie reklamacyjne).

Ważne informacje

 • Zwrot lub reklamacja nie zostanie uwzględniona jeśli towar nie posiada oryginalnych metek lub posiada oznaki użytkowania (pachnie perfumami, posiada ślady kosmetyków, jest poplamiony, uszkodzony, etc.), zostanie przesłany w nieoryginalnym lub uszkodzonym opakowaniu.
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania
  z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy (art 34 ustawy o prawach konsumenta).
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (art 38 ust 5 ustawy o prawach konsumenta).
 • Zgodnie z Art. 535 Kodeksu Cywilnego jeśli towar został zakupiony, ale nie został odebrany przez Klienta, nie można mówić o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość zgodnie z Ustawą o ochronie praw konsumenta z dnia 30 maja 2014r. W momencie wydania Produktu kurierowi do doręczenia Sprzedawca automatycznie zobowiązuje się przenieść na Klienta własność rzeczy, a Klient zobowiązuje się rzecz odebrać. Jeśli mimo ponagleń ze strony firmy kurierskiej lub poczty Klient nie odbierze przesyłki, a przesyłka zostanie zwrócona do Sprzedawcy, Klient zostanie obciążony kosztami obsługi zwrotu oraz ponownej wysyłki zgodnie z cennikiem wybranej firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Dodatkowo, zgodnie z „Art. 551 Kodeksu Cywilnego:
  • Jeżeli Klient dopuścił się zwłoki z odebraniem rzeczy sprzedanej, Sprzedawca może oddać rzecz na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo Klienta.
  • Sprzedawca może również sprzedać rzecz na rachunek Klienta, powinien jednak uprzednio wyznaczyć Klientowi dodatkowy termin do odebrania, chyba że wyznaczenie terminu nie jest możliwe albo że rzecz jest narażona na zepsucie, albo że z innych względów groziłaby szkoda. O dokonaniu sprzedaży Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Klienta.
  • Jeżeli Klient nie odbierze rzeczy sprzedanej i zostanie ona zwrócona do nadawcy, to Sprzedawca nie ma obowiązku zwrotu otrzymanej ceny za Produkt, gdyż Umowa Sprzedaży została zawarta i wykonana. Zwrot rzeczy sprzedanej przez kuriera lub Pocztę Polską z powodu braku jej odbioru obciąża Klienta i w żaden sposób nie powoduje, iż Umowa Sprzedaży uległa rozwiązaniu.
  • Konsument ma prawo zgodnie z Ustawą o ochronie praw konsumenta z dnia 30 maja 2014r. odstąpić od umowy zawartej na odległość jedynie jeśli w ciągu 14 dni od odebrania przesyłki dostarczy pismo listownie lub poprzez pocztę elektroniczną e-mail.
  • Jeśli przesyłka nie została odebrana, Klient ma prawo w/w pismo dostarczyć Sprzedawcy w ciągu 14 dni od pierwszej próby doręczenia przez firmę kurierską lub Pocztę Polską.