Terpeny i Terpenoidy

Autor: Marek Warner

Terpeny A Terpenoidy
Posłuchaj tego wpisu.
Nazwę terpeny po raz pierwszy zastosował niemiecki chemik August Kekule w 1886 roku [1]. Powstała przez skrócenie słowa terpentyna. Terpeny są to węglowodory, występujące w świecie roślin i zwierząt. Stosunek węgla do wodoru jest taki sam jak w izoprenie (C5H8)n. Terpeny są klasyfikowane na podstawie tego ile jednostek izoprenowych można w nich wyróżnić.

izopren
Izopren
Nazwę terpeny często używa się w odniesieniu do terpenoidów. Tepenoidy są to pochodne terpenów. W swojej strukturze chemicznej posiadają oprócz szkieletu węglowodorowego dodatkową grupę funkcyjną, zazwyczaj tlenową. Obydwie grupy substancji odgrywają podobne role w przyrodzie. Terpenoidy klasyfikuje się podobnie jak terpeny – na podstawie jednostek izoprenowych, które można w nich policzyć.

1. Kekulé, August (1866). Lehrbuch der organischen Chemie [Textbook of Organic Chemistry]

Podobne wpisy z tej kategorii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *