Hexan-1-ol – właściwości fizykochemiczne i opis organoleptyczny

1-heksanol jedna z substancji w aromacie jabłka

Właściwości fizykochemiczne Tabela Opis organoleptyczny Hexan-1-ol, znany również jako alkohol heksylowy, to organiczny związek chemiczny, który jest jednym z wyższych alkoholi alifatycznych. Jego właściwości organoleptyczne są następujące: Wygląd: Hexan-1-ol jest bezbarwną cieczą w warunkach pokojowych. Zapach: Hexan-1-ol ma słodki, eteryczny, nieco owocowy

2-oktanon – właściwości fizykochemiczne i opis organoleptyczny

2-oktanon opis

Właściwości fizykochemiczne Opis organoleptyczny 2-oktanon, to organiczny związek chemiczny  należący do grupy ketonów. Poniżej przedstawiono opis organoleptyczny 2-oktanonu: Wygląd: 2-oktanon jest bezbarwną, przejrzystą cieczą o niskiej lepkości. Zapach: Związek ten posiada łagodny, słodki, owocowy zapach z nutą kokosową i nieco przypominający zapach