Hexan-1-ol – właściwości fizykochemiczne i opis organoleptyczny

1-heksanol jedna z substancji w aromacie jabłka

Właściwości fizykochemiczne Tabela Opis organoleptyczny Hexan-1-ol, znany również jako alkohol heksylowy, to organiczny związek chemiczny, który jest jednym z wyższych alkoholi alifatycznych. Jego właściwości organoleptyczne są następujące: Wygląd: Hexan-1-ol jest bezbarwną cieczą w warunkach pokojowych. Zapach: Hexan-1-ol ma słodki, eteryczny, nieco owocowy

2-oktanon – właściwości fizykochemiczne i opis organoleptyczny

2-oktanon opis

Właściwości fizykochemiczne Opis organoleptyczny 2-oktanon, to organiczny związek chemiczny  należący do grupy ketonów. Poniżej przedstawiono opis organoleptyczny 2-oktanonu: Wygląd: 2-oktanon jest bezbarwną, przejrzystą cieczą o niskiej lepkości. Zapach: Związek ten posiada łagodny, słodki, owocowy zapach z nutą kokosową i nieco przypominający zapach

octan cis-3-heksenylu – właściwości fizykochemiczne i opis organoleptyczny

Octan cis-3-heksenylu opis

Właściwości fizykochemiczne Opis organoleptyczny Octan cis-3-heksenylu,  to organiczny związek chemiczny  należący do grupy estrów. Poniżej przedstawiono opis organoleptyczny: Wygląd: Octan cis-3-heksenylu  jest bezbarwną, przejrzystą cieczą o niskiej lepkości. Zapach: Związek ten ma charakterystyczny, intensywny, zielony, świeży zapach, który przypomina świeżo ściętą trawę,

2-heptanol – właściwości fizykochemiczne i opis organoleptyczny

2-heptanol opis

Właściwości fizykochemiczne Opis organoleptyczny N-heptan-2-ol, również znany jako 2-heptanol, to organiczny związek chemiczny  należący do grupy alkoholi drugorzędowych. Poniżej przedstawiono opis organoleptyczny 2-heptanolu: Wygląd: N-heptan-2-ol występuje jako bezbarwna, przejrzysta ciecz o oleistej konsystencji. Zapach: Związek ten posiada charakterystyczny, nieco owocowy zapach, który

antranilan metylu – właściwości fizykochemiczne i opis organoleptyczny

Antranilan metylu opis

Właściwości fizykochemiczne Opis organoleptyczny Antranilan metylu, to organiczny związek chemiczny będący estrem kwasu antranilowego i metanolu. Poniżej przedstawiono opis organoleptyczny metyloantylaniliny: Wygląd:  Jest bezbarwną do lekko żółtawej, klarowną cieczą o średniej lepkości. Zapach: Związek ten charakteryzuje się słodkim, owocowym i intensywnym zapachem,