antranilan metylu – właściwości fizykochemiczne i opis organoleptyczny

Antranilan Metylu Opis

Właściwości fizykochemiczne Opis organoleptyczny Antranilan metylu, to organiczny związek chemiczny będący estrem kwasu antranilowego i metanolu. Poniżej przedstawiono opis organoleptyczny metyloantylaniliny: Wygląd:  Jest bezbarwną do lekko żółtawej, klarowną cieczą o średniej lepkości. Zapach: Związek ten charakteryzuje się słodkim, owocowym i intensywnym zapachem,