2-heptanol – właściwości fizykochemiczne i opis organoleptyczny

2 Heptanol Opis

Właściwości fizykochemiczne Opis organoleptyczny N-heptan-2-ol, również znany jako 2-heptanol, to organiczny związek chemiczny  należący do grupy alkoholi drugorzędowych. Poniżej przedstawiono opis organoleptyczny 2-heptanolu: Wygląd: N-heptan-2-ol występuje jako bezbarwna, przejrzysta ciecz o oleistej konsystencji. Zapach: Związek ten posiada charakterystyczny, nieco owocowy zapach, który