Substancje wyizolowane z roślin i zidentyfikowane jako te, które nadają im zapach. Są w to szczególności alkohole i estry. Izolaty to cegiełki z których składają się zapachy. Perfumy są mieszaninami izolatów.

Terpeny również są izolatami, ale ze względu na ich mnogość znajdują się w osobnej kategorii.