Hemiterpeny

Autor: Marek Warner

Hemiterpeny Czyli Pół Terpeny
Znanych jest niecałe 100 hemiterpenów [1]. Składają się one z jednej jednostki izoprenowej. Większość z nich występuje w postaci nierozpuszczalnych w wodzie olejków. Są znajdywane w różnych częściach roślin. Najlepiej znanym hemiterpenem jest izopren, który stanowi podstawową jednostkę w terpenach. Kwas tiglowy, angelikowy, izowalerianowy są to przykłady popularnych w przyrodzie hemiterpenów. W przyrodzie odkryto nawet terpeny z atomem chloru (utililakton, epiutililakton).
W dosłownym tłumaczeniu hemi-terpen znaczy pół-terpen. Przedrostek “hemi” pochodzi z języka greckiego. Terpeny składające się z dwóch jednostek terpenowych to monoterpeny, czyli pojedyncze terpeny. W naszym sklepie przeważają monoterpeny.
Zobacz też monoterpeny.

  1. PHYTOCHEMISTRY AND PHARMACOGNOSY – Plant Terpenes – Hongjie Zhang, Minghua Qiu, Yegao Chen, Jinxiong Chen, Yun Sun, Cuifang Wang, Harry H.S. Fong

Podobne wpisy z tej kategorii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *